Sunday, November 20, 2011

Sehhat e alfaaz 9

General knowledge Quiz 9

Guldasta e Ash'aar 9

1 comment:

Dr Rehan Ansari said...

Ek be-kaif kaifiyyat ke siwa / Aur kya mai-kashi se milta hai (Shabbir Ahd. Rahi). Kafi maloomat afza posting hai. Keep it up.